Pelety Pelety Pelety Pelety Pelety Pelety Pelety

Co jsou to pelety?

Topné pelety jsou válečky z dřevního odpadu, které se vyrábějí z pilin, třísek a jiných odpadů vznikajících při zpracování dřeva.

V některých zemích se nazývají Wood pellets nebo Holz-Pellets.

Pelety, topné granule, se dělí na pelety určené pro domácnosti (světlé) a na pelety určené pro průmyslové vytápění a ohřev.

Pelety určené pro domácnosti jsou ekologicky ušlechtilé palivo s maximálním obsahem popele 0,5 %. Při spalování pelet se do atmosféry uvolní přesně tolik CO2 (kyslíku), kolik přijme strom z atmosféry při svém růstu.

Pelety - cena pelet

Mezinárodní prodej dřevěných pelet velmi rychle roste a závratnou rychlostí se rozvíjí.

V roce 1997 byl podepsán Kjótský protokol, díky kterému jsou všechny členské země zavázány zvětšovat rezervu obnovitelných a ekologických zdrojů energie a snižovat emise skleníkových plynů. To je příčinou velmi rychlého rozvoje v oblasti výroby biopaliv a topných dřevěných pelet.

Od roku 1995 se pelety začaly intenzivně používat i v západní Evropě.

V poslední době bohužel zaznamenáváme zvyšující se cenu pelet.

Cena výroby a prodeje pelet závisí především na:

 • složce nákladů na výrobu a prodej zboží;
 • zemi, ve které se pelety vyrábějí a prodávají;
 • tržní situaci a tržním stavu každé jednotlivé země.


Výhody dřevěných topných pelet

Dřevěné pelety jsou skutečně ekologicky čistým palivem dneška i budoucnosti!

 • V porovnání s obyčejným dřívím, třískami nebo kůrami mají pelety až trojnásobně větší výhřevnost.
 • Topné pelety jsou mnohem levnější než plyn, elektrická energie či nafta.
 • Je tomu tak díky nízkému obsahu vody, jelikož vlhkost pelet se pohybuje průměrně kolem 8 %. Pro srovnání, vlhkost běžného dřeva dosahuje 30-50 %.
 • Hustota (tedy tvrdost díky lisování) je ve srovnání se dřevem až 1,5násobně větší.
 • Obsah popele znatelně ovlivňuje výkon kotlů, proto je důležitým ukazatelem kvality našich pelet jejich nízká popelnatost, která činí 0,49 %. Ve srovnání s uhlím je výhřevnost pelet prakticky stejná, pelety však zanechávají 20násobně méně popela a uvolňují až o 20-40 % méně kysličníku uhličitého. Popel je minerální látka, která se získává při spalování dřeva.
 • Dřevěné pelety jsou bez zápachu, nejiskří se a nevystřelují.
 • Hoří bez kouře a sazí a neuvolňují žádné škodlivé látky.
 • Naše pelety balíme převážně do 15kg balení, proto je jejich přeprava velice pohodlná a jejich skladování zabírá jen málo místa.
 • Pelety mají taktéž unikátní absorpční vlastnosti, proto se používají například:
  1. v biologických toaletách jako stelivo do toalety pro kočky a psy;
  2. v biologických toaletách pro zvířata;
  3. jako podestýlka z pelet pro koně, která současně slouží jako biologická toaleta;
  4. jako kvalitní hnojivo při pěstování hub.


Všechny tyto výhody přispívají k vysoké výhřevnosti pelety a činí z ní ekologicky ušlechtilý produkt!

Velmi si vážíme spolupráce se stávajícími zákazníky a těšíme se na navázání obchodních vztahů s novými odběrateli. Individuálný přístup ke každé objednávce.

Od roku 2013 nově prodáváme naše výrobky i do zemí Evropské unie.

V případě dotazu, neváhejte nás kontaktovat přes formulář v sekci "KONTAKTY", e-mail ,nebo na uvedeném telefonu v kontaktech. Pokud se nedovoláte, nejspíš právě vydáváme zboží a ozveme se Vám co nejrychleji na zpět.

Copyright (c) 2014, www.pellets-cz.com. All Rights Reserved. | Created by OMEGA WEB Czech